เกี่ยวกับเรา
 
แพ็ค แอนด์ บียอน   เป็นบริษัทที่จัดจำหน่ายถุงพลาสติกโพลิเอธิลีนที่เติมแต่งสารช่วยการย่อย สลาย ออกโซไบโอดีเกรดเอเบิล  (Biodegradable) พัฒนาโดย Symphony/EPI เป็นถุงพลาสติกแบบย่อยสลาย ได้ง่ายภายในระยะเวลา 1-2 ปี  (ถุงพลาสติกทั่วไปใช้เวลาย่อยสลาย 100-450 ปี) ย่อยสลายได้จากแสงแดด ความร้อน และออกซิเจนในอากาศ  สามารถใช้ใส่อาหารได้ มีความปลอดภัยต่อทั้งคนและสัตว์  มีความเหนียวทนทานเหมือนถุงพลาสติกทั่วไป สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยลดภาวะโลกร้อน เราผลิตถุงพลาสติกทุกชนิด ทุกประเภท  ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละงานหรือการใช้สอย

แพ็ค แอนด์ บียอน เราผ่านการฝึกอบรมจนเป็นมืออาชีพ เพื่อที่จะเกิดความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และความเข้าใจต่อปัญหาต่าง ๆ ซึ่งนำไปสู่การตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ถูกจุด  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขนาดบรรจุภัณฑ์  รูปทรงบรรจุภัณฑ์  สีของบรรจุภัณฑ์ ตลอดไปจนถึงลวดลายและวัสดุที่ใช้ เรามีความยินดีที่จะรับฟังความคิดเห็นของคุณ ตอบสนองความต้องการของคุณเพื่อที่จะส่งเสริมให้สินค้าและบริษัทของคุณ มีความโดดเด่นในทางการตลาด

แพ็ค แอนด์ บียอน  เรายึดถือในเรื่องคุณภาพ  เราจึงรับรองคุณภาพงานในทุก ๆ รายละเอียดให้แก่ลูกค้าของเรา หากท่านอยากให้สินค้าของท่านมีความโดนเด่น เปี่ยมไปด้วยคุณภาพอย่างแท้จริง เพื่อการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพในทางการตลาด  ให้เราเป็นผู้หนึ่งที่ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่สินค้าของท่าน เราพร้อมตอบรับท่านเสมอด้วยตัวอย่างและแบบของบรรจุภัณฑ์ที่มีมากมายให้ท่าน
 
Why Order From us
Pack and beyond
Best Price Guarantee
Variety Selection
No-1 Quality Products
 
Contact us:
Pack and Beyond
16/23-24 Benetone
Building, 6th Floor
Soi Sukhumvit 19, Sukhumvit Road
North Klongtoey, Wattana Bangkok 10110 Thailand
Tel: +66(2)402-6508